Untitled Document
  HOME   ADMIN   CONTACT US
Untitled Document
 
 
HOME > 회사소개 > 오시는길
 
  오시는길
   
 
 
  본 사   경기 김포시 대곶면 율마로172번길 17
  연락처   TEL. 031-987-3320      FAX. 031-987-3308
 
Untitled Document
회사명 : 주식회사 아이엠테크       대표 : 이태섭       사업자등록번호 : 425-86-00940
주소 : 경기도 김포시 대곶면 상마신기로 93       TEL : 031-987-3320      FAX : 031-987-3308      EMAIL :im00940@daum.net
COPYRIGHTⓒ2017 KOREA MACHINE TECH CO, LTD. ALL RIGHT RESERVED.